Ubezpieczenie GAP

Limit 150 tys. zł dla Ubezpieczenia GAP – Nowe Wytyczne NSA

Niedawno NSA wydał wyrok, który wprowadza znaczące zmiany dla przedsiębiorców korzystających z droższych samochodów osobowych. Dotychczasowe przepisy pozwalające na rozliczanie wydatków na ubezpieczenie samochodu uległy zmianie, narzucając nowe ograniczenia związane z ubezpieczeniem GAP.

Początek Zmian: Art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT

Wszystko zaczęło się od spółki będącej podatnikiem CIT, która zgłosiła wątpliwości odnośnie interpretacji znowelizowanych przepisów o CIT, wprowadzonych w życie od 1 stycznia 2019 roku. Kluczowym elementem stał się artykuł 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT, który ogranicza możliwość zaliczania do kosztów podatkowych kwoty przekraczającej 150 tysięcy złotych.

Ubezpieczenie GAP w Świetle Nowych Przepisów

Centralnym punktem dyskusji stało się traktowanie ubezpieczenia GAP. Przedsiębiorcy zastanawiali się, czy GAP, które chroni przed stratą finansową właściciela pojazdu, podlega tym samym ograniczeniom co inne rodzaje ubezpieczeń samochodowych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej i WSA w Warszawie

Sprawę skomplikowało stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który uznał, że ubezpieczenie GAP jest „ubezpieczeniem samochodu” i tym samym podlega ograniczeniu. WSA w Warszawie przychylił się do tej interpretacji, co spowodowało, że spółka zaskarżyła wyrok do NSA.

Decyzja NSA: Sygn. II FSK 112/21

NSA, w wyroku z 5 maja 2023 r., stwierdził, że ubezpieczenie GAP, pokrywające różnicę pomiędzy wartością fakturową pojazdu a jego wartością rynkową, powinno podlegać ograniczeniu z art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o CIT. Tym samym, wartość pojazdu dla celów ubezpieczenia przewyższająca 150 tysięcy złotych będzie wymagać stosowania ograniczenia zarówno dla podatników CIT, jak i PIT.

Implikacje dla Przedsiębiorców

W praktyce, wyrok NSA staje się wyznacznikiem dla przedsiębiorców w zakresie rozliczania składek na ubezpieczenie GAP. Pomimo pewnych wątpliwości co do argumentacji NSA, trudno uznać rozstrzygnięcie za błędne. Podkreśla to, że głównym celem przepisu jest ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów wydatków związanych z ubezpieczeniem samochodu.

W obecnej sytuacji, przedsiębiorcy mogą wnioskować o indywidualne interpretacje, choć bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest otrzymanie interpretacji negatywnej, co wiąże się z ryzykiem sporu sądowego.